Lasten fysioterapia

Lapsiasiakkaalla voi olla kehityksellinen viive, synnynnäinen vamma, sairaus, tapaturman jälkitila, kiputila tai jotain, mikä huolestuttaa lapsen voinnissa. Fysioterapia räätälöidään joustavasti lapsen ja perheen arkeen. Lapsen kanssa leikitään, liikutaan, harrastetaan ja toimitaan arjessa. Vanhempia ja lähipiiriä ohjataan tukemaan lapsen normaalia kehitystä huomioiden perheen voimavarat. Terapiassa huomioidaan lapsen fyysiset mahdollisuudet liikkua, sensoriikka, oma kiinnostus ja ympäristö. Teemme myös tiivistä moniammatillista yhteistyötä ja suunnitellemme lapsen tavoitteet erikoissairaanhoidon ja muiden lapsen kanssa toimijoiden kanssa. Terapeuttimme ovat ammattitaitoisia perheen kanssa yhdessä kulkijoita. Fysioterapian maksaa usein esim. KELA, HUS, kunta tai vakuutusyhtiö. Meille voi tulla myös itse maksavana. (Toiminne lasten- ja nuorten fysioterapiassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana ja HUS- sekä Keravan terveyskeskuksen ostopalveluntuottajana.)

Urheilevan lapsen vammoja ja rasitustiloja tutkitaan ja hoidetaan sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa ennaltaehkäisyksi.

Toteutamme myös lasten psykofyysistä fysioterapiaa.

Lapsen fysioterapiassa voimme hyödyntää myös osteopaattista lähestymistapaa. Osa vauvavakuutuksista korvaa harkinnanvaraisesti lasten osteopatian tai -fysioterapian joko lääkärin lähetteellä tai ilman. Kysy tarkemmin korvattavuudesta omasta vakuutuksestasi vakuutusyhtiöltä.

» Lasten osteopatia